Rockwayn kuukausiarvontojen säännöt:
 
 • Arvontoihin osallistuminen on maksutonta.
 • Arvontoihin voivat osallistua ainoastaan Rockwayn rekisteröityneet käyttäjät siihen tarkoitetulla Rockwayn kuukausiarvontojen sivustolla.
 • Arvonnat suoritetaan aina kilpailukuukauden päättymisen jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä klo 15:00.
 • Kunkin kuukausiarvonnan osallistumisaika alkaa kyseisen kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä klo 12:00 ja päättyy kuukauden viimeisenä päivänä klo 23:59.
 • Jokaisen arvonnan voi voittaa vain yksi henkilö.
 • Mikäli voittajaa ei tavoiteta hänen arvontaan osallistuessaan antamilla yhteystiedoilla viikon sisällä arvonnasta, arvotaan tilalle uusi voittaja.
 • Jos arvontaa ei jostain syystä voida suorittaa sille ennalta määrättynä aikana, toteutetaan arvonta myöhemmin Rockway Oy:n sopivaksi katsomana aikana.
 • Arvontaan voi osallistua vain omalla nimellään ja ajantasaisilla yhteystiedoillaan.
 • Arvontoihin ei saa osallistua ohjelmallisesti esimerkiksi ns. bottien avulla.
 • Arvontoihin osallistuvat hyväksyvät arvontojen säännöt.
 • Arvontoihin eivät voi osallistua Rockwayn työntekijät, eivätkä heidän perheenjäsenensä.
 • Palkintoja ei voi lunastaa rahana.
 • Arvontoihin voivat osallistua vain Suomessa asuvat henkilöt.
 • Arvontojen järjestäjällä on oikeus estää arvonnan sääntöjä rikkovien käyttäjien osallistuminen arvontaan.
 • Palkinnot toimitetaan Suomessa asuville voittajille arvonnan järjestäjän kustannuksella myöhemmin sovittavalla tavalla.
 • Kuukausiarvonnat järjestää Rockway Oy, Ilmalankatu 2A, 00240 Helsinki,  tel. 045 7731 1111 yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.
 • Virheellisillä tai puutteellisilla tiedoilla kirjatut osallistumiset hylätään.
 • Osallistumalla hyväksyt säännöt.
 
Palveluun luovutetut tiedot käsitellään Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Salaisia tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan lain sitä edellyttäessä. Lue lisää Rockwayn tietosuojasta osoitteesta: https://www.rockway.fi/kayttoehdot/